200 میلیارد ریال از مطالبات پنبه کاران شمال استان اردبیل پرداخت شده است


اردبیل-ایرنا- مدیر تعاون روستایی استان اردبیل از پرداخت 200 میلیارد ریال از مطالبات پنبه کاران از پنبه پاک کن های استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178405/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار