2000 تن کود شیمیایی در اردیبهشت ماه امسال در استان تهران توزیع شد


شهرری – ایرنا – مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: طی اردیبهشت ماه امسال 2 هزار و 112 تن کود شیمیایی بین متقاضیان در این استان توزیع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118433/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار