206 کیلومتر کانال آبیاری و زهکشی مغان لایروبی شد


اردبیل-ایرنا- مدیر امور منابع آب مغان از لایروبی 206 کیلومتر کانال آبیاری و زهکشی مغان در سال جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977647/%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار