23 هکتار گلخانه در استان اردبیل به بهره برداری رسید


اردبیل – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در سه ماهه نخست امسال 23 هکتار گلخانه در این استان به بهره برداری رسیده است که پیش بینی می شود این سطح به 130 برسد. هکتار تا پایان امسال در صورت اعطای تسهیلات بانکی.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145319/%DB%B2%DB%B3-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار