25 میلیون قطعه جوجه در مرغداری های کردستان جوجه ریزی کرده اندرئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در هفت ماهه امسال بیشترین شیوع بیماری در فروردین و مهر هر کدام با بیش از چهار میلیون قطعه رخ داده است.

به گفته پیمان اسکندری، در مجموع تعداد جوجه کشی در واحدهای مرغداری استان در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.6 درصد کاهش داشته است.

لغو ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی، افزایش قیمت خرید نهاده های دامی مورد نیاز واحدهای مرغداری، افزایش سرمایه در گردش لازم برای فعالیت این واحدها و ناکافی بودن تسهیلات پرداخت سرمایه در گردش از جمله مواردی است که مهمترین دلایل ارائه شده برای کاهش شیوع بیماری در واحدهای طیور استان توسط رئیس سازمان. جهاد کشاورزی استان است.

وی در خصوص سایر دلایل کاهش تولید نوزادان نیز گفت: در سال های اخیر به دلیل یارانه ای که به واحدهای تولیدی داده می شد، میزان تولید در واقع اعلام نمی شد، اما امسال آمار واقعی تر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: روند جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان به گونه ای در حال توسعه است که در مهر امسال نسبت به شهریور ماه سال جاری 30 درصد افزایش جوجه ریزی داشته است. . بر اساس پیش بینی های انجام شده در ماه های آینده، وضعیت تولید در این بخش بهبود خواهد یافت.

یک میلیون و 217 هزار و 38 هکتار از سطح کردستان به زمین های کشاورزی یعنی تقریباً پنج درصد از زمین های کشاورزی کشور اختصاص دارد. 96 درصد از مساحت اراضی کشاورزی استان به کشت سالانه محصولات زراعی و آیش (بدون کشت) و 4 درصد معادل 52 هزار و 670 هکتار نیز به اراضی نباتی اختصاص دارد.

بر اساس آخرین گزارش سالانه تولید محصولات زراعی و باغی استان مربوط به سال 1400 در سطح 791970 هکتار یک میلیون و 754 هزار تن محصول تولید شد و برداشت محصول باغی 443 هزار تن بود.

از 791 هزار و 970 هکتار اراضی زیر کشت استان 87 درصد دیم و تنها 13 درصد آبی است و هر ساله حدود 211 هزار و 268 هکتار از اراضی دیم به ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان آیش است. در تناوب زراعی

79 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی استان به غلات، 13 درصد به حبوبات، 5 درصد به علوفه و 3 درصد دیگر به سایر محصولات اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935271/%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار