2800 تومان قیمت مصوب جدید چغندرقند / تولید چاره ای جز اصلاح قیمت ها ندارد


تهران – ایرنا – مدیر طرح گیاهان قند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی مصوب هر کیلوگرم چغندرقند 2800 تومان است، گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، تجدید نظر در قیمت چغندر قند اجتناب ناپذیر است، زیرا در دیگر این شکل از تولید با مشکل جدی مواجه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109889/%DB%B2%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار