29 هزار هکتار از اراضی قم زیر کشت گندم و جو است

سلامی گفت: در استان قم از مدت ها قبل هماهنگی ها و اقدامات لازم برای شروع فصل کشاورزی آغاز شده است و امیدواریم امسال شاهد افزایش تولیدات کشاورزی و کیفیت بالای آن باشیم و کشاورزان قم درآمد خوبی کسب کنند. درآمدها

محمدعلی سلامی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این راستا 23 هزار هکتار از مزارع استان به کشت جو و همچنین 6 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گندم تر و دیم اختصاص می یابد. و همچنین 3000 هکتار کلزا در قم کشت می شود.

بیشتر کشاورزان بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می دهند، بنابراین کشاورزی به تنهایی حدود 50 درصد از اشتغال روستائیان را در نقاط مختلف استان تشکیل می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84881586/%DB%B2%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

وی با تاکید بر اینکه کشاورزان قم از مهارت بالایی برخوردار هستند، ادامه داد: کشاورزان استان در کشت خود از بذر اصلاح شده استفاده می کنند که این خود عاملی بر کیفیت بالای محصولات تولیدی قم است.

بیش از 14 هزار کشاورز در حوزه تولیدات کشاورزی قم فعال هستند و میانگین تولید بخش کشاورزی در این استان 850 هزار تن در سال در زمینه‌های زراعی، باغی، دامداری، ماهیگیری و گلخانه‌ای است.

سال زراعی از ابتدای مهرماه آغاز و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس عملکرد چند سال گذشته می توان پیش بینی کرد که امسال به طور متوسط ​​در هر هکتار تا پنج تن گندم و جو برداشت شود که این رقم برای استان قم با محیط زیست مواجه است. استرس ها از جمله کمبود منابع آب. قابل توجه است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار