3 هزار و 606 هکتار از باغات کردستان اصلاح و نوسازی شده است


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 3 هزار و 606 هکتار از باغات استان اصلاح و نوسازی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970920/%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B6-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار