30 درصد خرید تضمینی گندم به کشاورزان هرمزگانی پرداخت شد


بندرعباس – ایرنا – رئیس واحد تعاون روستایی هرمزگان با اشاره به اینکه 60 هزار و 700 تن گندم از گندمکاران هرمزگانی خریداری شد، گفت: 30 درصد قیمت خرید گندم به قیمت 11 هزار و 500 تومان در سال گذشته به حساب ها واریز شد. گندمکاران و مابقی به زودی پرداخت خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136444/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار