30 درصد محصولات کشاورزی به دلیل عدم سرمایه گذاری هدر می رود

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: شرایط ایران در غذا و جنوب غرب آسیا بهتر از هر کشوری در این منطقه است. اما عدم سرمایه گذاری باعث شده که نتوانیم به جایگاه خود برسیم و منابع ما در حال از بین رفتن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922344/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

کل دنیا به بخش کشاورزی و غذایی یارانه می دهند تا بتواند با صنایع پتروشیمی و فولاد رقابت کند و سرمایه گذاران را به سمت کشاورزی جذب کند و اگر در این زمینه تلاش نکنیم سرمایه ها به سمت صنعت می رود و تولید با کمبود مواجه می شود. آینده.

وی با اشاره به اینکه در حوزه گندم از 30 هزار میلیارد تومانی که طبق قانون مالی 1401 باید به بخش کشاورزی اختصاص می دادیم، 15 هزار میلیارد تومان در کمتر از 24 ساعت توسط بانک کشاورزی پرداخت شد، یادآور شد: : 15 8 بانک تجاری دیگر مجبور به پرداخت بودند، بیش از دو ماه طول کشید.

ساداتی نژاد گفت: غذا برای کشور امنیت و اقتدار می آورد و حاکمیت غذایی در دنیا بسیار مهم است.

مقام ارشد وزارت جهاد کشاورزی خواستار شد: بانک‌های تجاری به بخش کشاورزی و غذایی احترام بیشتری بگذارند و به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کنند.

وی گفت: هیچ اولویتی در هیچ کشوری نمی تواند با اولویت غذایی رقابت کند، جنگ روسیه و اوکراین این را به خوبی نشان داد. موضوع ایمنی مواد غذایی در قانون همه کشورها وجود دارد، اما با جنگ روسیه و اوکراین اهمیت آن مشخص شده و عوارض آن هنوز حل نشده است، البته به دلیل برنامه ریزی های آینده، هیچ صف و کمبودی نداشتیم. پژوهش.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر امنیت غذایی به عنوان موضوع درجه یک کشور، گفت: بنابراین باید برای همه ما موضوع درجه یک باشد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه ستاد تامین مالی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر لزوم رعایت تعهدات در حوزه کشاورزی توسط بانک های تجاری تاکید کرد و افزود: : باید برای حفظ امنیت غذایی کشور تلاش شود.

وی ادامه داد: 30 درصد محصولات کشاورزی هدر می رود که این به دلیل عدم سرمایه گذاری در کشور است و این میزان ضایعات به معنای هدر رفت 13 متر مکعب آب است.

ساداتی نژاد گفت: برای رسیدن به توسعه باید بتوانیم در میزان مشارکت در تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری کنیم اما با مشارکت 11.7 درصدی تولید ناخالص داخلی تنها 4 درصد سرمایه گذاری کردیم. در نتیجه در استان های کشور یکی از مطالبات اصلی تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار