324 هزار میلیارد تومان درآمدزایی از طریق اجرای طرح بهسازی پوشش گیاهی

وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع را 12 هزار و 500 میلیارد ریال برشمرد و تاکید کرد: سرمایه گذاری های انجام شده برای احیا و توسعه مراتع هر چه باشد، نتیجه آن نصیب بخش کشاورزی می شود. بخش و سلامت مردم

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع به دستور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تدوین شده است. رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی و پس از اصلاحات و نهایی شدن به زودی تقدیم دولت می شود.

بهزاد پیش بینی کرد: با اجرای طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع کشور پس از پنج سال حدود 7.5 میلیون تن علوفه تولید و 1437 میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی و فرسایش حدود 263 میلیون تن خواهد شد. خاک اجتناب خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس برآورد انجام شده پیش بینی می شود اجرای عملیات بیولوژیکی در قالب این طرح منجر به تولید یک میلیون تن علوفه شود. و عملیات بیومکانیکی منجر به تولید 3500 میلیون تن علوفه خواهد شد.

بهزاد یادآور شد: حفاظت مراتع 25 درصد ارزش بازاری و 75 درصد ارزش زیست محیطی و غیربازاری دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892417/%DB%B3%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «ترهم بهزاد» افزود: درآمدزایی 324 هزار میلیارد تومانی در واقع ارزش بازار اجرای این برنامه پنج ساله از طریق تولید علوفه، ذخیره آب، حفظ خاک است. و جلوگیری از فرسایش خاک و ارزش غیر بازاری آن ناشی از تولید اکسیژن، رسوب کربن و جذب گرد و غبار است.

وی گفت: با توجه به کشت حدود 20 کیلوگرم بذر یونجه در هکتار، برای کشت علوفه در سطح 500 هزار هکتار به حدود 10 هزار تن بذر یونجه نیاز است.

وی با بیان اینکه بر اساس این برنامه ساماندهی و مدیریت سالانه چرای دام در مراتع در سطح 50 میلیون هکتار هدف گذاری شده است، گفت: در نظر داریم ساماندهی و مدیریت چرای دام در مراتع 3.1 میلیون هکتار افزایش تولید داشته باشد. . تن علوفه ظرف پنج سال

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بیش از 70 نوع مرتع متناسب با طرح های مرتعی، شرایط اقلیمی و اکوسیستم سفر کشت می شود.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح مرتع داران و مجریان طرح مرتع داری مشارکت دارند.

بهزاد عملیات بیولوژیکی، عملیات بیومکانیکی، ساماندهی و مدیریت چرای دام و حفاظت و چرای مورد نیاز و سایر اهداف کمی این طرح را برشمرد و گفت: بر اساس این طرح طی پنج سال عملیات بیولوژیکی از قبیل بذرپاشی، تپه‌پاشی و بوته کاری در سطح یک میلیون هکتار و کاشت، همچنین یک میلیون و 250 هزار هکتار عملیات بیومکانیکی و در سطح 2 میلیون و 450 هزار هکتار پروژه حفاظتی و غرقابی در مراتع انجام می شود.

وی به کشت علوفه در 500 هزار هکتار از اراضی خشک کم بازده بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهداف کمی این طرح برای کاهش فشار بر مراتع و افزایش تولید علوفه اشاره کرد و گفت: بر اساس طرح اصلاح پوشش گیاهی پوششی. و تولید علوفه در مراتع، 100000 هکتار از تالاب های کم بازده و تخریب شده در بخش کشاورزی به محصولات علوفه ای تبدیل می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار