35 هزار قطعه زالو در کردستان تولید شد


سنندج – ایرنا – مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از ابتدای امسال 35 هزار قطعه زالو در این استان تولید شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966139/%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار