40 هزار تن سیر از مزارع استان اردبیل برداشت می شود


اردبیل-ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: امسال حدود یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل زیر کشت سیر رفته و پیش بینی می شود 40 هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125086/%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار