400 میلیون اصله نهال به عنوان پروژه های منابع طبیعی کاشته می شود


تهران – ایرنا – رئیس مرکز جنگل‌های شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: 30 تا 35 درصد نهالی‌هایی که در طرح مردمی برای کاشت یک میلیارد درخت ظرف چهار سال آینده کاشته می‌شود، در شکل طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری


منبع: https://www.irna.ir/news/85065736/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار