400 هزار تن برنج توسط بخش دولتی وارد شد


تهران – ایرنا – دبیر انجمن تامین کنندگان و تولیدکنندگان برنج در واکنش به بحث شکستن رکورد واردات برنج این موضوع را تکذیب کرد و گفت: 400 هزار تن برنج توسط بخش دولتی وارد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093640/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار