4000 بازدید از مراکز عرضه دام در تهران تا 19 فروردین


شهرری – ایرنا – مدیرکل دامپزشکی استان تهران اعلام کرد: چهار هزار بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی از ابتدای اجرای طرح تشدید بررسی های بهداشتی تا ساعت 8 فرودین انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068639/%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار