44 مرکز خرید گندم کشاورزان اردبیلی را انجام می دهند


اردبیل-ایرنا-مدیرکل خدمات بازرگانی کشور گفت: 44 مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان های این استان راه اندازی شده و این مراکز از 25 خردادماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128367/%DB%B4%DB%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار