45 درصد سویای کشور در استان اردبیل تولید می شد


اردبیل – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: استان اردبیل امسال با تولید بیش از 18 هزار تن سویا و 45 درصد سویای تولیدی کشور، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85035488/%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار