45 درصد صید جنوب کشور مربوط به هرمزگان است


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل شیلات هرمزگان با تاکید بر اینکه استان هرمزگان قطب صید کشور است، گفت: این استان با صید سالانه حدود 315 هزار تن آبزیان 45 درصد صید جنوب کشور را در اختیار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180196/%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار