50 درصد مرغ تولیدی در کشور از نژادهای بومی است


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه هم اکنون 75 درصد مرغ های خارجی، بومی و ایرانی در کشور توسط این سازمان تولید می شود، گفت: بر اساس آمارهای موجود بیش از 50 درصد مرغ در کشور تولید می شود. از نژادهای بومی


منبع: https://www.irna.ir/news/85027861/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار