50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان زیر کشت ذرت و علوفه قرار گرفت.

قاسمی نژاد در ادامه خوزستان را قطب تولید غلات و ذرت علوفه ای دانست و افزود: با وجود اینکه سالانه 160 هزار هکتار ذرت دانه ای و 190 هزار هکتار ذرت علوفه ای در کشور کشت می شود، خوزستان همچنان در رتبه نخست تولید ذرت قرار دارد. در کشور.

قاسمی نژاد ادامه داد: در صورت توجه به عوامل ذکر شده، امکان ارتقای عملکرد دانه از 7.5 تن به 9.5 در کشور و رسیدن به تولید سالانه چهار میلیون تن ذرت دانه ای دور از دسترس نیست.

وی گفت: پس از برداشت ذرت، کشت گندم در خوزستان آغاز می شود.

رئیس دفتر نمایندگی شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان ادامه داد: بخش قابل توجهی از ذرت علوفه ای تولید شده در خوزستان برای مصرف دام به سایر استان ها عرضه می شود.

به گزارش ایرنا، استان خوزستان با تولید سالانه 17.5 میلیون تن محصول، 14 درصد از کل تولید بخش کشاورزی کشور را تامین می کند.

استان خوزستان یک میلیون و 250 هزار هکتار زمین زیر کشت دارد اما به گفته کارشناسان کشاورزی در صورت تامین آب و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و استفاده از روش های علمی کشت به ویژه تولیدات گلخانه ای می توان سطح زیر کشت را به 2.2 افزایش داد. میلیون هکتار


منبع: https://www.irna.ir/news/84903067/%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C

قیمت توافقی هر کیلوگرم ذرت علوفه ای هفت هزار ریال و ذرت دانه ای 115 هزار ریال است.

وی ذرت را در مرکز کشت زیر نظر معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشت حفاظتی، انجام کارهای تحقیقاتی گسترده برای کاهش مصرف آب و استفاده از محصولات پرمحصول قرار داد. ارقام، افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح، اصلاح سازماندهی محصول بسته به تغییر اقلیم، تغذیه خاک، استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و تنش شوری، توسعه کشت ذرت در کاهش مصرف آب و کنترل آفات و قیمت تضمینی از جمله عوامل موثر در خودکفایی در تولید ذرت در کشور است.

گندم، جو، خرما، نیشکر، چغندرقند، مرکبات، ذرت غلات و سیلو، صیفی جات، برنج، گل و دانه های روغنی از مهم ترین محصولات کشاورزی خوزستان هستند.

محمد قاسمی نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برداشت ذرت دانه ای و ذرت علوفه ای در خوزستان از اواخر آبان یا اوایل آذرماه آغاز می شود و پیش بینی می شود 7.5 تن ذرت دانه ای و 55 تا 60 تن ذرت علوفه ای تولید شود. از هر هکتار برداشت شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار