500 هکتار از باغات کشاورزی مغان احیا شد


اردبیل- مدیرعامل شرکت کشاورزی و دامپروری مغان گفت: در سال های اخیر 500 هکتار از باغات کشاورزی و صنعتی احیا و احیا شده و در سال گذشته 300 هکتار کشت جدید هدف گذاری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117011/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار