52 واحد تولیدی راکد در بخش کشاورزی کردستان فعال شده است


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 52 واحد راکد و نیمه فعال در حوزه کشاورزی استان در سال گذشته به چرخه تولید بازگشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968872/%DB%B5%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار