6 محموله غیرمجاز مرغ در سروآباد کشف و ضبط شد


سنندج – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی سروآباد گفت: 6 محموله مرغ غیرمجاز در مجموع 7 هزار قطعه در این شهرستان کشف و ضبط شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098823/%DB%B6-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار