6.5 درصد خاک های کشور درجه یک هستند


قزوین- ایرنا- معاون برنامه ریزی پژوهشگاه خاک و آب کشور گفت: 6.5 درصد خاک کشور برای فعالیت های اولیه کشاورزی استفاده می شود که این امر اهمیت حفاظت از خاک برای حفظ امنیت غذایی را نشان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959938/%DB%B6-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار