60 میلیون ایرانی در مناطق سیل خیز زندگی می کنند


بجنورد-ایرنا- مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: 60 میلیون نفر در شهرها و شهرستان های سراسر کشور در مناطق مستعد سیل زندگی می کنند که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962501/%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار