7 میلیون تن خوراک دام در کشور تولید می شود


تهران- ایرنا- مدیرعامل اتحادیه کارخانه های خوراک دام گفت: 852 کارخانه تولید خوراک دام در کشور وجود دارد که با یک شیفت کاری می توانند سالانه 25 میلیون تن خوراک آماده تولید کنند، این در حالی است که امسال تولید آنها به کمتر از 7 میلیون تن رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991369/%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار