7 هزار و 500 تن مرکبات از باغات قصرشیرین برداشت شد.


قصرشیرین – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین گفت: 7 هزار و 500 تن مرکبات از 625 هکتار باغات بارور این شهرستان پس از اتمام کار برداشت، تولید و در بازار عرضه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994542/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار