7.5 میلیون تن مایحتاج اولیه از ابتدای امسال تحویل شده است


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون 7.5 میلیون تن کالا برای عرضه کالاهای مصرفی و ذخیره سازی این کالاها به اقصی نقاط کشور منتقل شده است. سیستم حمل و نقل بار


منبع: https://www.irna.ir/news/84974441/%DB%B7-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار