70 درصد اختلافات اراضی در دولت سیزدهم حل شد


قزوین – ایرنا – رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 70 درصد طرح رفع تداخل از اراضی ملی و مستثنیات کشور که لازمه کشاورزی است در دولت سیزدهم به پایان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990463/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار