70 درصد اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز شد


بندرعباس – ایرنا – مدیرعامل آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: تاکنون بیش از 112 هزار هکتار معادل 70 درصد از اراضی کشاورزی این استان که توانسته آبیاری نوین را اجرا کند، به این سامانه ها مجهز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045142/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار