70 درصد داروهای دامپزشکی مورد نیاز در داخل تولید می شود


سمنان – ایرنا – مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: حدود 70 درصد داروهای مورد نیاز دامپزشکی در داخل تولید می شود و کشور ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121063/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار