79 درصد درخواست های تولیدکنندگان کلزا پرداخت شده است


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت 79 درصد مطالبات مربوط به خرید دانه های روغنی کلزا به تولیدکنندگان کلزا در کشور خبر داد و گفت: 100 درصد شکایات تولیدکنندگان کلزا را پرداخت کرده ایم. در 10 استان کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/85171644/%DB%B7%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار