80 هزار تن گندم به استان مرکزی وارد شد


اراک – ایرنا – مدیرکل غلات و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: سال گذشته 80 هزار تن گندم به این استان وارد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055542/%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار