80 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کشت نمونه در کشور نیاز است

سهرابی با اشاره به اینکه کشت قراردادی گندم از فصل کشاورزی گذشته در 17 استان کشور اجرا شده است، گفت: امسال در همه استان ها این مهم در کشت گندم آبی اجرا می شود و برنامه داریم تا افزایش تولید در مناطق خشک


منبع: https://www.irna.ir/news/84924904/%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی با اشاره به اینکه 2 درصد کشاورزی ایران دولتی و مابقی در اختیار کشاورزان غیردولتی است، گفت: شیوع ویروس کرونا و حمله روسیه به اوکراین اهمیت مواد غذایی به ویژه گندم را در چرخه مهم‌تر کرده است. امنیت غذایی برای همه کشورها

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در کشور به ویژه در استان های غربی کیفیت گندم است، گفت: طرح کنترل کیفی محصولات گندم با استفاده از ارقام جدید و تغذیه مناسب از دیگر طرح های اجرا شده توسط این وزارتخانه است.

وی با اشاره به اینکه امسال 7.5 میلیون تن گندم در کشور خریداری شده که استان کردستان در این زمینه رتبه سوم را کسب کرده است، افزود: برای سال زراعی جاری باید 12.5 میلیون تن گندم در کشور تولید شود. . این مقدار 9 میلیون تنی باید به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

80 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کشت نمونه در کشور نیاز است

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سالانه 750 میلیون تن گندم در دنیا تولید می شود، افزود: 20 درصد سبد غذایی دنیا به گندم اختصاص دارد و در ایران نیز 40 درصد پروتئین جمعیت کشور است. همراه با این محصول ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سهراب سهرابی روز پنجشنبه در جلسه ستاد زراعت استان کردستان اظهار داشت: یکی از طرح های مهم حوزه کشاورزی در کشور طرح الگوی کشت است که لایه فنی آن در سال های اخیر آغاز شده است. سال‌ها و بخش اقتصادی آن باقی ماند که امسال این موضوع بررسی شد و مسائل مربوط به آن حل شد.

سهرابی با اشاره به اینکه اگر کمتر از میزان ذکر شده گندم در کشور تولید شود باید آن را از خارج از کشور وارد کنیم، افزود: چرخش کشاورزی کشور ما حول محور گندم می چرخد ​​و کردستان در این مسیر نقش اساسی دارد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بر کشت ارقام مقاوم و مدیریت تغذیه متناسب با شرایط اقلیمی و کاهش نزولات جوی تاکید کرد و گفت: با همکاری سازمان تحقیقات کشاورزی طرحی برای پایداری گیاهان زراعی در نظر گرفته شد. تولید گندم به منظور رفع نوسانات در تولید این محصول و گواهی بر ثبات تولید آن در سال های آینده توسعه یافته است.

میزان تولید گندم در کشور 12.5 میلیون تن برآورد شده است

سهرابی ادامه داد: در این برنامه طرح هایی شامل ساماندهی تولید و فرآوری بذر، رعایت تاریخ کاشت، توسعه کشت گندم دوروم، اجرای مزارع قراردادی، بهبود مکانیزاسیون کشت گندم، تعادل تغذیه ای و بهبود کیفیت گندم و بهبود مصرف آب است. بهره وری. در کشت گندم اجرا می شود.

وی ادامه داد: نیاز سالانه گندم در ایران 13 تا 14 میلیون تن است که 10 میلیون تن سهم کشاورزان، 2 میلیون تن برای تجارت و صنعت و مابقی بذر مورد نیاز کشاورزان است.

مسئول طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت گندم دوروم از دیگر برنامه های ماست که سطح تولید این محصول 105 هزار و 400 هکتار زیر آبی و 50 هزار و 850 هکتار دیم برآورد شده است. سهم کردستان 500 هکتار در دیم است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار