83 درصد از مزارع گندم، جو و کلزا در گنبدکاوس از خشکسالی آسیب دیده است.


گنبدکاووس – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس گفت: به دلیل بارندگی کم در فصل کشاورزی جاری (سال گذشته تاکنون) به ویژه در فصل پاییز و زمستان، مزارع گندم، جو و کلزا در این شهرستان 70 تا 83 درصد خسارت خشکسالی را متحمل شدند. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85101256/%DB%B8%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار