840 هزار ماهی زینتی در کردستان تولید شد


سنندج – ایرنا – مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 840 هزار قطعه ماهی زینتی توسط یک واحد تولیدی در استان تولید و روانه بازار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967698/%DB%B8%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار