86 درصد از اراضی کشاورزی استان تهران از تداخل پاکسازی شده است


شهرری – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: 86 درصد از اراضی کشاورزی این استان پاکسازی و برای 40 درصد باقیمانده این اراضی سند یک صفحه ای صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107118/%DB%B8%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار