86 درصد پول چایکاران پرداخت شده است

جهانساز تصریح کرد: 5 هزار و 6040 تن چای معادل 62.2 درصد درجه یک و 34 هزار و 70 تن معادل 37.8 درصد درجه دو خریداری شد که 20 هزار و 275 تن چای خشک استحصال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84873626/%DB%B8%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

رئیس سازمان چای کشور گفت: 90 هزار و 110 تن برگ سبز چای به مبلغ 757 میلیارد تومان خریداری شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «حبیب جهانساز» از پرداخت 22 میلیارد تومان مازاد بر مطالبات چایکاران گیلان و مازندران خبر داد و گفت: با این پرداخت معادل 651 میلیارد تومان. تا 86 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار