89 میلیون دلار محصولات کشاورزی امسال از قصرشیرین به عراق صادر شد


قصرشیرین – ایرنا – مرضی قصرشیرین مدیر جهاد کشاورزی از صادرات 89 میلیون دلاری محصولات کشاورزی (میوه و تره بار) از ابتدای امسال تا پایان مهرماه از مرزهای رسمی خسروی و پرویزخان به هند خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943788/%DB%B8%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

توسط احمد گل کار

احمد گل کار