9 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان پیشوا آزاد شد


پیشوا – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا اعلام کرد: 90 هزار متر مربع (9 هکتار) از اراضی کشاورزی مرغوب در مناطق روستایی این شهرستان با تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز آزاد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036122/%DB%B9-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار