92 درصد مطالبات چایکاران در استان های گیلان و مازندران پرداخت شده است


رشت – ایرنا – رئیس سازمان چای کشور می گوید: تاکنون 92 درصد از مطالبات چایکاران استان های گیلان و مازندران بالغ بر 870 میلیارد تومان پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979930/%DB%B9%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار