93 درصد واحدهای مرغداری کردستان فعال هستند


سنندج – ایرنا – معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 93 درصد واحدهای مرغداری استان با ظرفیت تولید 14 میلیون و 500 هزار قطعه در دوره فعال هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966222/%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار