96 درصد چاه های کشاورزی خراسان جنوبی بهبود یافت


بیرجند – ایرنا – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: تاکنون یک هزار و 961 کنتور هوشمند برای چاه های کشاورزی نصب شده و بیش از 96 درصد چاه های کشاورزی استان به کنتور هوشمند مجهز هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955473/%DB%B9%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار