99 درصد سلامت محصولات گلخانه ای با بلوغ زودرس محصولات


کرج – ایرنا – مدیرکل دفتر گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ‌های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: زودرسی محصولات کشاورزی در گلخانه‌ها منجر به تولید 99 درصد محصولات سالم و در نتیجه افزایش بهره‌وری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035343/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار