COP15: کشورها در مورد چگونگی به اشتراک گذاشتن مزایای داده های ژنتیکی زمین بحث می کنند


این سوال که چگونه می توان درآمد حاصل از محصولات تولید شده با استفاده از داده های ژنتیکی گیاهان و حیوانات را به اشتراک گذاشت، به عنوان یک موضوع کلیدی در COP15 ظاهر شد.

محیط


15 دسامبر 2022

افسران پلیس هنگام گشت زنی در خارج از کاخ کنگره، در طول افتتاحیه COP15، اجلاس دو هفته ای تنوع زیستی سازمان ملل در مونترال، کبک، کانادا، 6 دسامبر 2022 رویترز/کریستین موشی - RC2H0Y92YQSE از کنار تابلویی عبور می کنند.

تقریباً تمام کشورهای جهان در مونترال برای اجلاس تنوع زیستی COP15 گرد هم آمده‌اند.

کریستین موشی/ رویترز

کشورهای حاضر در اجلاس تنوع زیستی COP15 در مونترال در حال نزدیک شدن به توافقی در مورد چگونگی به اشتراک گذاشتن مزایای محصولات تولید شده با استفاده از داده های ژنتیکی جمع آوری شده از تنوع زیستی زمین هستند. دستیابی به یک توافق گسترده تر در مورد حفاظت از طبیعت برای کشورها موضوعی تعیین کننده است.

هدف از این اجلاس توافق بر سر یک برنامه جهانی برای توقف و معکوس کردن از دست دادن تنوع زیستی در دهه آینده است. اما این توافق بر چندین موازی است…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2352090-cop15-countries-debate-how-to-share-profits-from-earths-genetic-data/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار