Goshawk: کمیاب ترین پرنده شکاری استرالیا سریعتر از آنچه تصور می شد ناپدید می شود

این گونه که در حال حاضر نادرترین شکارچی استرالیا محسوب می شود، در بیش از یک سوم محدوده تاریخی خود در چهار دهه گذشته منقرض شده است و به سختی در 30 درصد دیگر وجود دارد. پرندگان ممکن است بسیار بیشتر از آنچه قبلا تصور می شد در معرض خطر باشند.

پت وبستر

گوشاوک ها – پرندگان شکاری غیرمعمول و رنگارنگ بومی استرالیا – دهه هاست که به سرعت از این قاره ناپدید می شوند.

گوشاوک های قرمز در نیم قرن گذشته در استرالیا کاهش یافته اند

تصویر پیش فرض New Scientist

گوشوک (Erythrotriorchis radiatus) شکارچیان قدرتمندی هستند که در جنگل های باز در یک گروه زندگی می کنند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2364682-australias-rarest-bird-of-prey-is-disappearing-faster-than-we-thought/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار