Goshawk: کمیاب ترین پرنده شکاری استرالیا سریعتر از آنچه تصور می شد ناپدید می شود

پت وبستر

گوشاوک های قرمز در نیم قرن گذشته در استرالیا کاهش یافته اند

گوشوک (Erythrotriorchis radiatus) شکارچیان قدرتمندی هستند که در جنگل های باز در یک گروه زندگی می کنند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2364682-australias-rarest-bird-of-prey-is-disappearing-faster-than-we-thought/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

گوشاوک ها – پرندگان شکاری غیرمعمول و رنگارنگ بومی استرالیا – دهه هاست که به سرعت از این قاره ناپدید می شوند.

تصویر پیش فرض New Scientist

این گونه که در حال حاضر نادرترین شکارچی استرالیا محسوب می شود، در بیش از یک سوم محدوده تاریخی خود در چهار دهه گذشته منقرض شده است و به سختی در 30 درصد دیگر وجود دارد. پرندگان ممکن است بسیار بیشتر از آنچه قبلا تصور می شد در معرض خطر باشند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار