استخدام سرباز در وزارت جهاد کشاورزی

توجه داشته باشید؛ مرحله دوم جذب و بکارگیری سربازان متخصص دیرتر از تاریخ اعزام به تاریخ 1401/11/01 به اطلاع خواهد رسید.

* اولویت پذیرش با افراد بومی، خانواده شهدا (پایه اول) و نخبگان است.

شرایط عمومی و اختصاصی فراخوان مشروط به التزام به رعایت سیر ضرورت:

– میزان حقوق پرداختی به مشمولان امریه سربازی وزارت جهاد کشاورزی همانند سایر سربازان هم درجه خواهد بود.

– در صورتی که متقاضی در یکی از سازمان های دولتی آموزش نظامی دیده باشد و یا دارای کسر خدمت باشد، درخواست وی پذیرفته می شود.

– در صورت ناقص بودن مدارک (تایید گزینش، تعیین محل خدمت، گواهی تحصیل و عکس شناسنامه، کارت ملی و برگه اعزام) متقاضی در لیست اعزام قرار نمی گیرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فصل هشتم قانون خدمات کشوری، با هماهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس سهمیه معین در وزارتخانه ذیصلاح به منظور بکارگیری سربازان متخصص وزارت نیرو. جهاد کشاورزی (عمریه) بر اساس طرح توجیهی و نیازسنجی، به منظور بهره مندی از توان نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی که سرمایه و منابع کشور محسوب می شود و به منظور استفاده بهینه از اینهاست. وجوهی که می توانند نقش مهمی در رشد و شکوفایی بخش کشاورزی داشته باشند و از سوی دیگر شناسایی و بهره برداری موثر و همچنین استفاده از این منابع اورژانس بر اساس تخصص و توانمندی های خود منجر به شکوفایی استعدادها و توانایی های آنان خواهد شد، لذا اولین گام جذب و بکارگیری سربازان متخصص در زمینه مشاغل تخصصی و مورد نیاز در تاریخ اعزام (1401.10.01) انجام شده است. اما داوطلبان واجد شرایط سه برابر ظرفیت درج شده می توانند از صبح روز پنجشنبه (12/08/1401) با مراجعه به وب گاهی این اداره کل به نشانی maj.ir اقدام کنند. انجام دادن

نکات مهم فراخوان پذیرش با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور

زمان ثبت نام از صبح مورخ 1401/08/12 آغاز و در ساعت 24:00 مورخ 14/08/14 خاتمه می‌یابد و وابستگان و زیرمجموعه‌های اطلاعیه‌ها و بخش‌های اداری ذیربط باید مراحل مصاحبه را جمع‌بندی و مدارک را در کمیته جذب و استخدام سازمان مربوطه طی یک جلسه بررسی کنند. حداکثر مدت 3 روز و معرفی فرد واجد شرایط به هسته گزینش و نهایتاً نتایج نهایی حداکثر تا تاریخ 1401/08/29 توسط واحد مربوطه ارسال شود. اینها باید به اداره کل ارسال شود. متعاقباً ظرف 24 ساعت این اداره نتایج را جهت اخذ دستور به ستاد مشترک نیروهای مسلح ارسال و پس از بررسی و اخذ دستور، نتایج جهت اقدام بعدی به این واحد سازمانی اعلام خواهد شد.

– متقاضیان پس از تایید نهایی باید برگه بسته بندی را اخذ و برگه بسته بندی خود را به واحد سازمانی مربوطه تحویل دهند.

– از متقاضیان پذیرفته شده پس از ثبت نام جهت شرکت در مصاحبه کمیته استخدام و پذیرش نیروی امریه دعوت به عمل می آید.

فارغ التحصیل از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

– پذیرش امریه صرفاً به منظور تحقق طرح مقدس خدمت به نظام تلقی می شود و به هیچ عنوان متضمن تعهد در خصوص استخدام فرد نمی باشد.

انتخاب افراد بر اساس ضوابط دفتر سیاست حفاظت اطلاعات و اطلاعات راهبردی نیروهای مسلح با داشتن یکی از شرایط (معاف از رزم، خانواده شهدا، تحت پوشش کمیته امداد یا امداد اجتماعی، جویای خدمت در مناطق محروم، وابستگی. به مدت حداقل 6 ماه به پایگاه مقاومت بسیج و نخبگان) موفقیت در مصاحبه در کمیته ذیصلاح و تایید صلاحیت توسط مرکز گزینش انجام می شود.

مصاحبه موفقیت آمیز کمیته استخدام و استخدام نیروی نظامی، تایید گزینش

– داوطلبی که ثبت نام می کند نباید غیبت سامانه را داشته باشد و دوره آموزشی سربازی را گذرانده باشد.

– دارا بودن مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های تحصیلی مرتبط با وظایف و مأموریت های وزارت جهاد کشاورزی.

حداقل میانگین 16 داشته باشید

– با توجه به اطلاعیه سازمان نظام وظیفه مبنی بر «عدم امکان تمدید تاریخ اعزام مشمولان» سازمان مذکور، داوطلبان نسبت به تهیه برگه اعزام به این دوره اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930495/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

– هرگونه اشتباه یا کتمان حقیقت منجر به لغو درخواست می شود.

– ثبت نام در اینترنت به معنای موافقت با بهره مندی از رژیم نظامی نیست.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار