تلفات هاری در گاو قلاگنج به 25 راس رسید


جیرفت – ایرنا – رئیس اداره دامپزشکی قلاگنج در جنوب استان کرمان گفت: تاکنون 25 راس دام از جمله گاو و گوساله در برخی روستاهای مرکز این شهرستان بر اثر بیماری هاری تلف شده اند. در 2 سال گذشته ماه


منبع: https://www.irna.ir/news/84962018/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار