توزیع روزانه 1000 تن مرغ منجمد با قیمت 45000 تومان آغاز شد.

وی دام ادامه داد: مرغ منجمد به روش قدیمی و سنتی و همچنین سامانه ستکاوا بین خرده فروشان سطح شهر توزیع می شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد جعفری افزود: روزانه یک هزار تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در بازار توزیع می شود و در صورت قوی بودن بازار امکان توزیع وجود دارد. بیشتر از این محصول.”

جعفری تصریح کرد: با توجه به اینکه سامانه ستکاوا در مراحل اولیه است، هم اکنون در تهران مشغول به کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84926779/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمعاون بازرگانی ملی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: توزیع مرغ گرم در بازار بدون مشکل انجام می شود، علاوه بر آن مرغ منجمد بدون محدودیت توزیع می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار